Autor

Jasmina Selimović je vanredna profesorka finansija i dekanica Ekonomskog fakulteta u Sarajevu, Univerziteta u Sarajevu u Bosni i Hercegovini. Radila je kao savjetnica za Svjetsku banku i druge međunarodne organizacije sa posebnim fokusom na finansijsko upravljanje, razvoj poslovanja i strategiju obrazovanja. Radi kao istraživačica u oblasti finansijskog upravljanja i može da podrži medije u njihovim naporima da reorganizuju svoje finansije i testiraju nove poslovne modele.

Broj članaka: 2