Autor/e

Jasmina Selimoviq është një profesore e asociuar e financave dhe Dekane e Shkollës së Ekonomisë dhe Biznesit në Sarajevë, Universiteti i Sarajevës, Bosnjë dhe Hercegovinë. Ajo ka punuar si konsulente për Bankën Botërore dhe organizata të tjera ndërkombëtare me fokus të veçantë në menaxhimin financiar, zhvillimin e biznesit dhe strategjitë e arsimit. Ajo është një studiuese aktive në fushën e menaxhimit financiar dhe është në gjendje të mbështesë mediat në përpjekjet e tyre për të ri-organizuar financat e tyre dhe për të provuar modele të reja biznesi.

Numri i artikujve: 2