Autor

Mihajlo Lahtov je ekspert na polju medija i komunikacije sa bogatim radnim iskustvom u ovim oblastima koje je stekao radom za razne vrste organizacija – od malih lokalnih CSO do velikih međunarodnih organizacija. Pored toga, više od 10 godina radi kao konsultant i trener za razvoj medija, medijsku pismenost i komunikacije. Održao je preko 100 radionica i obuka za: OEBS, Makedonski institut za medije, NDI, Institut za komunikacione studije, GIZ, Agenciju za audio i audiovizuelne medijske usluge u Makedoniji i druge. Trenutno radi na poziciji Communication Officer u Njemačkoj agenciji za međunarodnu saradnju – GIZ.

Broj članaka: 1