Autor

Petra Kovačević je asistentica u nastavi i istraživačkom radu na Odsjeku za novinarstvo i medijsku produkciju Sveučilišta u Zagrebu, te članica tima na istraživačkom projektu “Laboratorij za istraživanje novinarstva” koji finansira Hrvatska zaklada za znanost. Studentica je doktorskih studija na Školi za novinarstvo, medije i kulturu Univerziteta Cardiff gdje studira novinarstvo usmjereno na rješenja na BBC-ju. Njena istraživačka interesovanja obuhvataju nove novinarske prakse, kao što su konstruktivno novinarstvo i novinarstvo okrenuto ka rješenjima, kultura eksperimenata u redakciji, inovativne i interaktivne tehnike novinarskog pripovedanja, novinarski sadržaji namijenjeni mladoj publici, sa posebnim fokusom na TV i video produkciju. Petra predaje na modulima vezanim za televiziju, video i multimedijalnu produkciju. Ona je također slobodna novinarka i producentica te certificirana trenerica mobilnog novinarstva.

Broj članaka: 1