Autor

Sanja Beronja je stekla deset godina profesionalnog iskustva na projektima vezanim za edukativni menadžment i međunarodnu saradnju u visokom obrazovanju, kao predavač i programska menadžerka na fakultetu Sciences Po u Parizu. Tu je razvila strast prema inovacijama u obrazovanju i uvidjela značaj novih tehnologija u stvaranju edukativnog sadržaja. Trenutno je PhD istraživačica iz sociologije preduzetništva na Školi za visoke studije društvenih nauka u Parizu. Tema njene doktorske disertacije je start-up preduzetništvo u Parizu i Berlinu. Sanja vidi inovacije u obrazovanju i tehnološko preduzetništvo kao pokretače lokalnog razvoja i istražuje i piše o tim temama. Živi između Berlina i Pariza i aktivna je u ta dva grada, kao i u rodnom Beogradu.

Broj članaka: 1