Autor/e

Sanja Beronja zotëron një përvojë dhjetëvjeçare në projekte që lidhen me menaxhimin dhe bashkëpunimin ndërkombëtar në arsimin e lartë, si pedagoge dhe menaxhere programi në Fakultetin e Shkencave Politike në Paris. Atje ajo zhvilloi një pasion për inovacionin në arsim dhe pa rëndësinë e teknologjive të reja në krijimin e përmbajtjes arsimore. Ajo është aktualisht doktorante në Sociologjinë e Sipërmarrjes në Shkollën e Studimeve të Avancuara në Shkencat Sociale në Paris. Tema e disertacionit të saj është sipërmarrja startup në Paris dhe Berlin. Sanja e sheh inovacionin në arsim dhe sipërmarrjen teknologjike si nxitës të zhvillimit dhe hulumtimeve lokale dhe shkruan për këto tema. Ajo jeton midis Berlinit dhe Parisit dhe është aktive në ato dy qytete, si dhe në Beograd, qytetin e saj të lindjes.

Numri i artikujve: 1