Autor

tarik-jusic

Dr Tarik Jusić, koji je takođe i magistar poslovne administracije (MBA), u posljednje dvije decenije bio je angažovan na implementaciji različitih projekata i programa za razvoj medija na prostoru zapadnog Balkana. Osim što je radio na istraživanjima politika i implementaciji projekata, posebno u sferi međunarodne pomoći medijima, Tarik je bio angažovan na brojnim konsultantskim projektima, prvenstveno se fokusirajući na pitanja razvoja strateškog planiranja i kapaciteta strateške komunikacije u javnim institucijama, medijskim organizacijama i organizacijama civilnog društva. Bio je programski direktor u Mediacentru Sarajevo (2002.-2011.) i generalni direktor Centra za društvena istraživanja Analitika iz Sarajeva (2010.-2020.). Od 2019. godine, Tarik radi kao predavač i osoba je koja garantuje za kvalitet studijskog programa na Fakultetu za komunikacije i medije Univerziteta u New Yorku u Pragu, Češka Republika.

Broj članaka: 1