Autor/e

tarik-jusic

Tarik Jusić, PhD, MBA, në dy dekadat e fundit ka qenë i angazhuar në zbatimin e projekteve dhe programeve të ndryshme për zhvillimin e mediave në rajonin e Ballkanit Perëndimor. Përveç punës së tij në hulumtimin e politikave dhe zbatimin e projekteve, veçanërisht në fushën e asistencës ndërkombëtare për mediat, Tarik ka qenë i angazhuar edhe me një sërë projektesh konsulence, duke u fokusuar kryesisht në çështjet e zhvillimit të planifikimit strategjik dhe kapaciteteve strategjike për komunikimin në institucionet publike, organizatat e mediave, dhe ato të shoqërisë civile. Gjatë viteve 2002-2011 ka qenë Drejtor i Programit në Mediacentar Sarajevë dhe gjatë periudhës 2010-2020 ka punuar si Drejtor Administrativ në Qendrën për Kërkime Sociale “Analitika” në Sarajeva. Që nga viti 2019, Tarik punon si Lektor dhe Garantues i programit të studimeve në Fakultetin e Komunikimit dhe Medias, pranë Universitetit të Nju Jorkut në Pragë të Republikës Çeke.

Numri i artikujve: 1