journalism

Journalismfund.eu

Journalismfund.eu je nezavisna neprofitna organizacija sa sedištem u Briselu koju su građani osnovali 1998. godine, posvećena unapređenju nezavisnog prekograničnog istraživačkog novinarstva širom evropskog kontinenta u cilju promovisanja demokratije.