Journalift razgovara sa Igorom Stojanovim, glavnim urednikom Goce.mk

Lista medijskih platformi koje su dio Univerziteta Goce Delchev iz Štipa obogaćena je novom web stranicom i mobilnom aplikacijom koja se prvenstveno fokusira na potrebe mladih i studenata/ica. Goce.mk je nova platforma koja ima za cilj da popuni prazninu na medijskoj sceni u Sjevernoj Makedoniji. Web stranica je dio univerzitetske medijske porodice koju čine radio – UGD FM, YouTube kanal i web stranica.

Goce.mk je jedan od 11 medija iz Sjeverne Makedonije koji su dio grant sheme za razvoj poslovanja Media for All.

Igor Stojanov, glavni i odgovorni urednik Goce.mk, u najnovijoj epizodi Journalift Talksa govori o budućim planovima univerzitetske katedre za medije, angažovanju mladih, reakcijama publike, zanimljivim detaljima o realizaciji projekta i onome što su do sada naučili u okviru projekta Media for All. O svemu ovome, i o još mnogo toga, govori se u Journalist Talks sa Ilchom Cvetanoskim i Igorom Stojanovim.

Publication year: 2022