Slobodan pristup informacijama od javnog značaja na Zapadnom Balkanu 2020. godine

Slobodan-pristup-informacijama-od-javnog-znacaja-na-Zapadnom-Balkanu-2020

Slobodan pristup informacijama od javnog značaja na Zapadnom Balkanu 2020. godine

Ovaj izveštaj predstavlja zaključke o transparentnosti i odgovornom ponašanju institucija u Albaniji, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Kosovu, Severnoj Makedoniji i Srbiji, i rangira ustanove od onih sa najboljim do onih sa najgorim praksama kada je reč o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja. Poseban akcenat stavljen je na odgovor institucija na novinarske zahteve.Šenđul Osmani Lodža

Autori: Šenđul Osmani Lodža
Jezik: BHSC
Godina izdavanja: 2021
Format: PDF

Više :