Srbija: digitalna ekonomija i razvoj medija

Srbija: digitalna ekonomija i razvoj medija

Ovaj izvještaj predstavlja analizu digitalnog medijskog prostora u Srbiji, sa ciljem da se ukaže na potencijal za buduća ulaganja u razvoj komunikacionih start up-ova, digitalizaciju medija i razvoj tehnoloških rješenja; pružanje podrške za kreiranje sadržaja i pluralizamu i davanje smjernica zasnovanih na činjenicama na osnovu kojih Thomson Fondacija može da razvije strategiju za podršku medijima u Srbiji.

Autori: Thomson Foundation
Jezik: engleski
Godina izdavanja: 2020
Format: PDF

Više :