Uloga civilnog društva i medija u upravljanju krizama u Albaniji

Uloga civilnog društva i medija u upravljanju krizama u Albaniji

Cilj ove publikacije je da pruži detaljnu analizu angažmana civilnog društva i medija u upravljanju krizama u Albaniji pažljivom procjenom njihove uloge za vrijeme razornog zemljotresa u novembru 2019. godine i tokom pandemije virusa korona. Važan dio publikacije čine preporuke u vezi sa tim šta se može poboljšati kako bi uloga civilnog društva i medija u upravljanju krizama bila efikasnija.

Autori: Blerjana Bino, Orkidea Xhaferaj, Lutjona Lula
Izdavač: Westminster Foundation for Democracy
Jezik: engleski
Godina izdavanja: 2020
Format: PDF

Više :