Šta publika želi?

Publika očekuje bolji i kvalitetniji medijski sadržaj. Žele da mediji opišu pozadinu priče i da teme pokrivaju kontinuirano i temeljitije. Općenito, ne vjeruju medijima i shodno tome nisu zadovoljni sadržajem koji svakodnevno konzumiraju u medijima, pa stoga dio publike jednostavno izbjegava vijesti. Štaviše, može se zaključiti da se negativan stav prema politici i političkim […]

Šta publika želi? Read More »