BIRD Directory: Bridging the Gender Gap in Balkans

BIRD-ov registar: Premošćivanje jaza među polovima na Balkanu

Žene su i dalje nedovoljno zastupljene u medijima na Balkanu, što potvrđuje rodnu neravnotežu i pokazuje različite oblike nevidljivosti žena. Ovo je potvrđeno analizom medija i rodnim istraživanjem sprovedenim u okviru projekta Media for All. Rodna neravnopravnost je prisutna u donošenju odluka na radnom mestu i proizvodnji sadržaja. Upotreba rodno osetljivog jezika je slaba u […]

BIRD-ov registar: Premošćivanje jaza među polovima na Balkanu Read More »