BIRD Directory: Bridging the Gender Gap in Balkans

Regjistri i BIRD-it: Kalimi i hendekut gjinor në Ballkan

Women remain underrepresented in the media in the Balkans, confirming the gender imbalance and showing different forms of women’s invisibility. This has been confirmed by media analysis and gender research conducted within the Media for All project. Pabarazia gjinore është e pranishme në vendimmarrjet në vendin e punës dhe prodhimin e përmbajtjes. Përdorimi i gjuhës […]

Regjistri i BIRD-it: Kalimi i hendekut gjinor në Ballkan Read More »