01 Effective communication tools for media leaders

Efikasni komunikacijski alati za medijske lidere/ke

Jedan od problema sa kojim se suočavaju mnoge redakcije je amaterski pristup menadžmentu. Medijske organizacije često vode ljudi koji su u prošlosti možda bili briljantni novinari/ke, napredovali u rangu, ali nikada nisu imali formalnu obuku za liderstvo. To znači da njihov pristup menadžmentu bude lutrija: neki su prirodni lideri/ce, drugi smatraju upravljanje nepoželjnim poslom koji […]

Efikasni komunikacijski alati za medijske lidere/ke Read More »