01 Effective communication tools for media leaders

Mjete të komunikimit efikas për drejtuesit e mediave

Një nga problemet me të cilat përballen shumë redaksi është qasja amatoreske ndaj drejtuesve. Shpesh shumë media drejtohen nga njerëz që mund të kenë qenë gazetarë të shkëlqyer në të kaluarën dhe kanë ngjitur shkallët e hierarkisë, por që nuk kanë ndjekur asnjëherë trajnime të mirëfillta për drejtim dhe menaxhim. Kjo do të thotë se […]

Mjete të komunikimit efikas për drejtuesit e mediave Read More »