Srbija, Nova Ekonomija: Prenos akumulisanog znanja putem online kursa

Beogradski medij Nova Ekonomija povećava svoj portfolio proširenjem svog rada u sferu online obrazovanja. Tačnije, uzimajući u obzir njihovu stručnost, prethodno iskustvo, i tržišni potencijal, Nova Ekonomija je kao glavni segment svog Media for All poslovnog plana razvila platformu za e-učenje i pripremila tri kursa. “Naš poslovni model zasnovan je na više godina iskustva u […]

Srbija, Nova Ekonomija: Prenos akumulisanog znanja putem online kursa Read More »