Овој документ за политики ја анализира кризата предизвикана од Ковид-19 пандемијата и како таа влијаеше на демократијата, дигиталните права…
Автор: Данило Кривокапиќ, Бојан Перков, Давор Марко
Издавач: Global Campus of Human Rights
Јазик: Англиски
Година на објавување: 2020
Формат: PDF
Целта на оваа анализа е да се согледаат можностите за евентуално воведување систем на субвенции или друг вид поддршка…
Автор: Мирче Јовановски
Издавач: Македонски институт за медиуми
Јазик: Македонски
Година на објавување: 2018
Формат: PDF
Оваа анализа се занимава со идентификување на моделите на дезинформации, пропаганда и говор на омраза во медиумите и во…
Автор: Весна Никодиноска
Издавач: Македонски институт за медиуми, Мировен институт, СЕЕНПМ
Јазик: Македонски
Година на објавување: 2020
Формат: PDF
Целта на истражувањето е да се утврди каква е структурната положба на жените во медиумите во Македонија, земајќи ја…
Автор: Соња Трајковска Димитровска
Издавач: Македонски институт за медиуми
Јазик: Македонски
Година на објавување: 2018
Формат: PDF
Студијата ги објаснува главните концептуални прашања значајни за регулирањето на медиумската сопственост, нуди преглед на најновите случувања на ниво…
Автор: Жан-Франсоа Фурнемон, Снежана Трпевска
Издавач: Совет на Европа
Јазик: Македонски
Година на објавување: 2020
Формат: PDF
Во овој извештај се претставени податоците за сопствениците на радиодифузерите и на издавачите на печатените медиуми во јуни 2020…
Автор: Агенција за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги
Издавач: Агенција за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги
Јазик: Македонски
Година на објавување: 2020
Формат: PDF
Целта на оваа анализа е да даде насоки за тоа кои стратегиски, организациски и професионални капацитети треба да ги…
Автор: Весна Никодиноска, Славчо Миленковски, Бојан Георгиевски, Бранкица Петковиќ, Сандра Башиќ
Издавач: Македонски институт за медиуми
Јазик: Македонски
Година на објавување: 2019
Формат: PDF
Овој документ за јавни политики се фокусира на проблемот со говорот на омраза кој постои во медиумската заедница во…
Автор: Сашо Орданоски
Издавач: Институт за комуникациски студии / Висока школа за новинарство и за односи со јавноста
Јазик: Македонски
Година на објавување: 2018
Формат: PDF
Целта на оваа Студија е да се утврдат состојбите на регионалниот и на локалниот телевизиски пазар и, врз основа…
Автор: Агенција за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги
Издавач: Агенција за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги
Јазик: Македонски
Година на објавување: 2018
Формат: PDF
Во оваа публикација, која е во форма на интервјуа, сопствениците и директорите на највлијателните медиуми во Македонија да ги…
Автор: Ирена Арнаудова, Ферик Велија, Зоран Манговски, Иван Мирчевски, Меваип Абдиу, Зоран Анастасовски, Јанко Мицев
Издавач: Macedonian Institute for Media
Јазик: Македонски
Година на објавување: 2018
Формат: PDF
Оваа книга е дел од координираната регионална акција за унапредување на медиумската и информациската писменост (МИП). Во неа се…
Автор: Бранкица Петковиќ, Сандра Башиќ Хрватин, Илда Лондо, Санела Хоџиќ, Весна Никодиноска, Славчо Миленковски, Павле Павловиќ, Дубравка Валиќ Недељковиќ, Милица Јањатовиќ Јовановиќ
Издавач: Медиацентар Сараево
Јазик: Англиски
Година на објавување: 2019
Формат: PDF