Ресурси

Извештаи, публикации, трудови, истражувања за релевантни трендови во медиумската индустрија

Избрани ресурси

Слободен-пристап-до-информации-од-јавен-карактер-на-Западен-Балкан-во-2020-година
Овој извештај ги презентира заклучоците за транспарентноста и одговорноста на владите на земјите од Западен Балкан: Албанија, Босна и
Автори: Šenđul Osmani Lodža
SUSTAINABILITY OF PROFESSIONAL JOURNALISM IN THE MEDIA BUSINESS ENVIRONMENT OF THE WESTERN BALKANS
Оваа студија ги анализира економските услови, потреби и перспективи за развој на независните медиуми во земјите од западниот Балкан.
Автори: Бранкица Петковиќ и Санела Хоџиќ
Оваа анкета нуди податоци за досегот на радијата и вкупната гледаност на телевизиите. Во анкетата се користи полу-структуриран прашалник
Автори: Индаго
State-of-pandemonium-Digital-rights-in-the-Western-Balkans-and-Covid-19
Овој документ за политики ја анализира кризата предизвикана од Ковид-19 пандемијата и како таа влијаеше на демократијата, дигиталните права
Автори: Данило Кривокапиќ, Бојан Перков, Давор Марко
ОЛИТИЧКА-И-ЕКОНОМСКА-ОСНОВА-НА-МЕДИУМСКИТЕ-И-НА-КОМУНИКАЦИСКИТЕ-МОДЕЛИ
Оваа анализа се занимава со идентификување на моделите на дезинформации, пропаганда и говор на омраза во медиумите и во
Автори: Весна Никодиноска
Збогатете го вашиот медиум со три пакети урнеци, коишто се достапни бесплатно да ги преземете, приспособите и користите. Подобрете
Автори: Journalift