Reconciling-community-and-non-for-profit-media-with-business-models-for-sustainability

Усогласување на заедницата и непрофитните медиуми со бизнис модели за одржливост

Еден од најинспиративните аспекти на Програмата Media Accelerator на проектот „Media for All“ беше да работи со заедницата и непрофитните медиуми во Албанија и во Западен Балкан, медиуми со јасна мисија кои ги предизвикуваат традиционалните бизнис модели за медиуми. Иако овие алтернативни медиуми како алтернатива на мејнстрим медиумите и како медиуми со јасни врски со […]

Усогласување на заедницата и непрофитните медиуми со бизнис модели за одржливост Read More »