00-Employment-of-persons-with-disabilities-achieves-their-inclusion

Со вработување на лицата со попреченост се постигнува нивна инклузија

Лицата со попреченост се една од маргинализираните групи во Босна и Херцеговина и Србија, којашто секојдневно се соочува со дискриминација и стигматизација. Сè уште официјално не е усвоена дефиниција за лице со попреченост во БиХ, иако БиХ ја усвои Конвенцијата на ОН за правата на лицата со попреченост. Во Србија, пак, според законот, поимот „лица […]

Со вработување на лицата со попреченост се постигнува нивна инклузија Read More »