Како може да се унапреди соработката помеѓу локалните и истражувачките новинари?

Честопати, во медиумскиот бизнис, е предизвик да се продуцираат успешни соработки и контакти меѓу новинарите, особено кога станува збор за новинари од различни медиуми. Дури и без бројните проблеми со кои новинарството денес се соочува, тоа е професија во која има конкуренција и во која многупати можностите за соработка се губат некаде помеѓу „кој прв […]

Како може да се унапреди соработката помеѓу локалните и истражувачките новинари? Read More »