Blerjana-Bino-The-role-of-media-organisations-in-promoting-media-literacy

Улогата на медиумските организации во поддршката на медиумската писменост

Медиумската и информациската писменост (MИП) има суштинско значење кога станува збор за овозможувањето на способноста на граѓаните да размислуваат критички и да кликнуваат мудро. Како што вели УНЕСКО: „Медиумската и информациската писменост се меѓусебно поврзан збир на компетенции, кои им помагаат на луѓето да ги максимизираат предностите и да ја минимизираат штетата во новите информациски, […]

Улогата на медиумските организации во поддршката на медиумската писменост Read More »