01 Freedom from punishment

Ослободување од казнување

Неказнивост: изземање или ослободување од казна, штета или загуба. Пример: законите беа прекршени неказнето. Извор: речник Мериам Вебстер. Меѓународниот ден за ставање крај на неказнивоста на злосторствата против новинарите, беше воспоставен во декември 2013 година, кога Генералното собрание на ООН усвои Резолуција која, меѓу другото, признава дека новинарската работа, често ги става новинарите во специфичен […]

Ослободување од казнување Read More »