mental-health

Младите посегнуваат по скапи алтернативи за да го сочуваат менталното здравје

Ниска е свеста дека голем број деца и адолесценти страдаат од разни видови ментални здравствени проблеми, како и дека здравствените системи на некои земји од Западен Балкан не опфаќаат специјализирани и квалитетни услуги за младите, коишто се клучни за лекување во раните години. Во вакви услови во кои не може да добијат дијагноза и терапија, […]

Младите посегнуваат по скапи алтернативи за да го сочуваат менталното здравје Read More »