Северна Македонија, ТВ М: Зголемен сообраќај преку ангажирање на публиката

Регионалниот медиум, ТВ М, од Охрид, успешно го имплементираше проектот „Ти си твојот град“, чија цел е да ги доближи граѓаните до медиумот, охрабрувајќи ги да станат граѓани новинари. Идејата е да се зголеми обемот на огласувачите, односно, да се зголемат приходите на медиумот, со зголемување на сообраќајот, досегот и видливоста на веб-страницата на ТВ […]

Северна Македонија, ТВ М: Зголемен сообраќај преку ангажирање на публиката Read More »