Autor

Almir Peštek je iskusni strateg i savjetnik za podršku biznisu, sa dvije decenije angažmana u poslovnom, start-up, inovacionom i preduzetničkom sektoru u Bosni i Hercegovini, Zapadnom Balkanu i šire. Kombinuje visoko specijalizovano znanje o ekonomskim trendovima, preduzetnišvu i vještinama strateškog planiranja koje su primjenljive na sektor medijskog razvoja, posebno u domenu planiranja njihovog poslovanja. Radio je sa preko 20 različitih medija kako bi podstakao njihove vještine strateškog planiranja i podržao izgradnju njihovih kapaciteta u oblastima poslovanja i ekonomičnog djelovanja.

Broj članaka: 1