Автор

Алмир Пештек е искусен стратег, консултант за деловна поддршка, со две децениски ангажман во бизнис, стартап сектор, иновации и сектор за претприемништво во Босна и Херцеговина, Западен Балкан и пошироко. Експертот комбинира високо софистицирано знаење за економските трендови, претприемачкиот пристап и вештини за стратешко планирање кои се применливи за секторот за развој на медиуми, особено во доменот на планирање на нивниот бизнис. Тој работел со повеќе од 20 различни медиуми за да го поттикне нивното стратешко планирање и да поддржи градење на капацитети во деловните области и ефикасно работење.

 1