OhridNews: Istraživanje mogućnosti za monetizaciju u malim, lokalnim medijima

min za čitanje

OhridNews-Exploring-Opportunities-for-Monetization-in-Small-Local-Media

Cilj svakog medija je rast i održivost. Prepoznavanje potrebe za obezbjeđivanjem rasta prihoda tokom vremena, kao i resursa za uspješno funkcionisanje medija ne predstavlja problem, dok njihovo sprovođenje u praksi to obično jeste. Tačno je da ne postoji univerzalni recept za uspjeh, te da, svaki medij koji je uspješan nastoji da prepoznate potrebe implementira u praksi tako što će pronaći svoj put zasnovan na viziji, spoljašnjim okolnostima i unutrašnjim mogućnostima.

Koristi i izazovi različitih tokova prihoda

Medijska industrija je digitalna, visoko konkurentna i fragmentisana. Nezavisni mediji  se često suočavaju sa nedovoljnim resursima za rast zbog ograničenih mogućnosti monetizacije, usredsređenih uglavnom na oglašavanje. Sa druge strane, postoji i sindrom zvani „velika riba u malom bazenu“ koji se dešava kada mediji dosegnu svoje granice rasta kao rezultat geografskog područja koji pokrivaju, karakteristika ciljnih grupa ili njihovih unutrašnjih mogućnosti.

Jedan od osnovnih savjeta za uspjeh jeste ono poznato “ne stavljati sva jaja u jednu korpu”, odnosno smanjiti operativni rizik diverzifikacijom aktivnosti koje donose prihod. 

Nove aktivnosti mogu, ali i ne moraju biti povezane sa postojećim, osnovnim aktivnostima. Sa druge strane, očekuje se da će one donijeti nove izazove u pogledu potrebnih operativnih promjena, upravljanja promjenama, kao i ukupnih resursa i vještina.

Na osnovu najbolje prakse, ne preporučuje se ulazak u nove poslovne poduhvate dok se postojeće operacije i tokovi prihoda dobro ne učvrste. Takođe, još jedna greška koju mnoge mlade kompanije prave jeste “skok” u sledeću poslovnu priliku odmah nakon početnog uspjeha sa prethodnom, što često rezultuje neuspjehom svih preduzetih poduhvata. Upravo zbog toga je važno imati odgovarajuću organizacionu zrelost, iskustvo, resurse, kvalitetnu informacionu podršku i jasno definisane ciljeve prije nego što se krene sa novim poduhvatima.

Međutim, ako se strategije diverzifikacije izvrše uspješno, dovešće do povećanja izvora prihoda i samog dohotka, omogućavajući na taj način održivost koju mediji treba da postignu.

Sjajan primjer, koji bi čak mogli nazvati i knjiškim primjerom za to kako strateški pristupiti poslovnom razvoju, je primjer medija Ohrid News. Njihovo dugogodišnje medijsko iskustvo, lokalna stručnost, postojeći resursi, strateški pristup i veze sa drugim kompanijama, u kombinaciji sa važnim situacionim faktorima, doveli su do njihovog velikog uspjeha. Priča OhridNews-a može poslužiti kao vodič ostalim medijima koji žele da postignu održivost kroz diverzifikaciju poslovanja.

Koristi i izazovi različitih tokova prihoda

O mediju Ohrid News

Ohrid News je kreativni medij sa sjedištem u Ohridu, u Sjevernoj Makedoniji. Medij posluje putem onlajn portala www.ohridnews.com u jugozapadnom regionu Sjeverne Makedonije i kreira sadržaj visokog kvaliteta na različite teme, u cilju informisanja i zabave svoje publike.

Osnivač i izvršni direktor Ohrid News-a je Goran Momiroski, novinar i urednik sa 26 godina iskustva u radu sa domaćim i međunarodnim medijima.

About-OhridNews

Osim navedenog, Ohrid News generiše približno 95% prihoda od marketinških usluga, tačnije od prodaje oglasnog prostora na portalu, PR usluga i fotografije i video produkcije za kompanije sa sjedištem u Ohridu i šire.

Ohrid News je jedini regionalni onlajn medij koji je osvojio Povelju „Sveti Kliment ohridski - zaštitnik Ohrida“ - nagradu koju je grad dodijelio za izuzetan doprinos promociji Ohrida i njegovih vrijednosti u 2008. godini.

Uz to, OhridNews je jedini onlajn medij u regionu koji je za svoj rad dobio nacionalno priznanje - Priznanje za izuzetan doprinos promociji civilnog društva koje su 2009. godine dodijelili makedonski Institut za medije i Institut za trajne vrijednosti.

Pored svega toga, Ohrid News ima visokokvalitetne, obrazovane i posvećene zaposlene. Trenutno ima tri stalno zaposlene osobe i dva spoljna saradnika, a plan je da do kraja 2021. godine ima 5 stalno zaposlenih i 5 spoljnih saradnika. Još jedna važna naomena jeste da Ohrid news od 2015. godine organizuje najveći kulturno-zabavni događaj u Ohridu poznat kao „Zimska bajka".

Tržišna prilika

Da bismo razumjeli na koji način je Ohrid News postigao svoj veliki uspjeh, prvo moramo razumjeti tržište na kojem posluju.

Ohridski region (koji obuhvata opštine Ohrid, Struga i Debarca) je jedno od 38 mjesta pod UNESCO-vom zaštitom u svijetu i jedno od 8 u Evropi, u mješovitoj kategoriji svjetske prirodne i kulturne baštine. UNESCO je Ohridsko jezero i planinu Galičicu stavio pod zaštitu kako bi sačuvao njihove endemske vrste, čineći ga istovremeno magnetom za turiste, o čemu govori u prilog podatak da ovaj region godišnje posjeti preko 300.000 turista.

U prošlosti je Ohrid uglavnom bio destinacija za odmor domaćih turista, ali danas se, prema podacima Zavoda za statistiku, struktura turista potpuno promijenila, što se može vidjeti u sledećoj tabeli.

Tržišna prilika
Izvor: Zavod za statistiku, Sjeverna Makedonija

Povećano interesovanje za turizam ogleda se u rastu smještajnih kapaciteta. Turisti koriste usluge 43 hotelska objekta, 2.900 objekata za iznajmljivanje i preko 400 ugostiteljskih, zanatskih i turističkih usluga, usluge blizu 100 prevoznika (autobus, taksi, čamac), preko 50 turističkih vodiča i lokalnih agencija, kao i javnih institucija, muzeja i drugih atrakcija, kao i usluge stomatoloških klinika i zdravstvenih ustanova. Dodatno, u poslednjih 5 godina, 15 hotela u Ohridu je modernizovalo svoje kapacitete na zahtjev stranih partnera i organizatora putovanja, a privatni smještajni kapaciteti svake godine sve više rastu (sa 2.330 u 2015. na 2.900 nekretnina u 2020. godini). Međunarodni savjet aerodroma (ACI) rangirao je ohridski aerodrom kao jedan od top tri aerodroma u Evropi prema stopi rasta putnika (63,9%) u prvom kvartalu 2019. godine.

Kada je riječ o trendovima u oblasti turizma, važno je napomenuti da se nova generacija putnika više ne oslanja samo na lokalne turističke agencije koje bi im pomogle u donošenju odluka o putovanju. Tehnološki potkovani milenijalci i generacija Z prikupljaju informacije o putovanjima i vrše rezervacije putem različitih kanala, uključujući društvene mreže, booking platforme i veb stranice. Štaviše, izbijanje pandemije COVID-19 i „nova normalnost“ imali su ozbiljne posledice po sektor turizma. Uprkos očiglednim nedostacima, kriza je stvorila prostor za nove mogućnosti poput digitalizacije i fokusa na onlajn poslovanje u turizmu.

Prema Svetskoj turističkoj organizaciji, fokus u narednih 3-5 godina biće na kratkim turama i individualnim, umjesto grupnim putovanjima. Stoga će turističke kompanije svoj fokus preusmjeriti na lako dostupno lokalno i regionalno tržište.

Vjerovatno se sada pitate zašto je ovo važno.

Prema istraživanju koje je sproveo Ohrid News, promotivne aktivnosti Turističkog udruženja u Ohridu i drugih lokalnih pružalaca turističkih usluga nisu u skladu sa očekivanjima preduzeća koja posluju u lokalnom turističkom sektoru, kao ni sa promjenama na tržištu putovanja. U njihovom istraživanju otkriveno je da postoji veliko interesovanje lokalnih turističkih kompanija da sarađuju sa Ohrid News-om, kako bi unaprijedili promociju i prodaju svojih usluga.

ohridnews

Kombinujući ove uvide sa potrebama savremenih putnika, Ohrid News želi da na jednom mjestu omogući pristup svim informacijama i čarima koje se nude u regiji Ohrida. Glavni cilj jeste stvaranje destinacijskog portala, odnosno platforme (uključujući društvene mreže i mobilnu aplikaciju) sa visoko-kvalitetnom ponudom i profesionalnim uslugama koje će ljudima omogućiti da osjete jedinstveno kulturno i prirodno naslijeđe ohridskog regiona. Shodno tome, ime platforme biće E-Ohrid (Experience Ohrid).

Zajednička potreba svih turističkih subjekata i putnika su informacije, a to je glavna prednost Ohrid News-a. Medij posjeduje postojeće kanale komunikacije i dobro uspostavljene odnose sa turističkim sektorom. Isto tako, kontakti sa poslovnom zajednicom su na izuzetno visokom nivou, kao i reputacija i poverenje koje uživaju kao profesionalni medij. Cilj novog portala biće prenos akumuliranog znanja i iskustva na digitalnu sferu, što će dovesti do rasta i ekspanzije lokalnog turističkog tržišta.

Namjera ovog poduhvata jeste valorizacija jedinstvenog lokalnog naslijeđa i integracija turističke ponude na jednom mjestu, osiguravajući održiv razvoj Ohrida kao turističke destinacije, zatim izgradnja partnerstva sa klijentima, pružanje kvalitetnih informativnih usluga i integrisane promocije, kao i razvojne mogućnosti za turističku industriju i lokalnu zajednicu.

Cilj medija jeste kreiranje destinacijskog portala svjetskog kvaliteta, sličnog onom napravljenom za jezero Garda u Italiji ili Bledsko jezero u Sloveniji.

Ono što će strani i domaći posjetioci moći da pronađu na sajtu su relevantne informacije o turističkoj ponudi u Ohridu, uključujući smeštaj, događaje, kulturna putovanja, prevoz, kupovinu, itd. Takođe, biće u mogućnosti da rezervišu i kupe turističke proizvode, usluge, izlete, karte za događaje i posjete muzejima i znamenitostima, vaučere sa popustom, suvenire i drugu robu. Turističke kompanije i drugi subjekti iz ove industrije moći će da ponude i prodaju svoje proizvode i usluge na portalu. Kombinacija informativnog i destinacijskog portala može se ponuditi kao paket aranžman kompanijama u turističkom sektoru.

U fokusu platforme biće marketing sadržaja i na njoj će se objavljivati visokokvalitetni video zapisi, fotografije, izvještaji, podkasti i drugi formati kreativne promocije i informacija.

Shodno tome, Ohrid News će ponuditi sledeće poslovne usluge: članstvo uz godišnju naknadu koja pruža pojedine premium usluge i popuste, partnerske prodaje, mjesečne reklamne pakete putem banera, PR članaka, video i foto promo priče i druge promotivne usluge, kao što su organizacija događaja, promocije sa popustom, nagradne igre, vaučeri, itd.

Novo preduzeće E-Ohrid biće dodatna vrijednost i dugoročni dodatni izvor prihoda za Ohrid News, ali će biti i dodatni izazov koji zahtijeva ulaganja u obliku kapitala, vremena, energije i znanja. Diverzifikacija aktivnosti i rizici obezbijediće rast i održivost platforme, ali samo ako su vođeni jasnom strategijom i poslovnom inteligencijom.

Almir Peštek je iskusni strateg i savjetnik za podršku biznisu, sa dvije decenije angažmana u poslovnom, start-up, inovacionom i preduzetničkom sektoru u Bosni i Hercegovini, Zapadnom Balkanu i šire. Kombinuje visoko specijalizovano znanje o ekonomskim trendovima, preduzetnišvu i vještinama strateškog planiranja koje su primjenljive na sektor medijskog razvoja, posebno u domenu planiranja njihovog poslovanja. Radio je sa preko 20 različitih medija kako bi podstakao njihove vještine strateškog planiranja i podržao izgradnju njihovih kapaciteta u oblastima poslovanja i ekonomičnog djelovanja.

Povezani članci:

Najvažnije vijesti od Journalift-a:

Veštačka inteligencija (AI) je na mnogo načina revolucionarni događaj, slično kao što je Gutenbergova štamparska mašina bila u 15. veku, radio, televizija i čak internet u 20. veku. To je tehnologija koja će trajno preoblikovati društvo. Za mnoge od nas, AI znači sve što smo naučili iz više distopijskih filmova (2001: Odiseja u svemiru, Terminator, Matrix, Blade Runner, …).

Teme:

Poslednji Članci:

Upravljanje obećanjima i opasnostima veštačke inteligencije: Šta svaki medijski profesionalac treba da zna o ChatGPT-u
Veštačka inteligencija (AI) je na mnogo načina revolucionarni događaj, slično kao što je Gutenbergova štamparska mašina bila u 15. veku,
Generacija Z želi sadržaj koji je činjeničan, zanimljiv i lako razumljiv: Glavni urednik popularnog slovačkog medijskog portala deli svoja saznanja
REFRESHER je popularni onlajn medijski portal koji piše o vestima i životnim temama koje privlače mladu publiku. Pokrenut kao srednjoškolski
Otkrij trik: Kako razgovarati sa veb programerima o (re)dizajnu vašeg medijskog sajta
Rad na sajtu za vaš biznis može biti jednako uzbudljiv i zastrašujuć. Uzbudljiv, jer vam omogućava da iskoristite nove tehnologije
Kako će ChatGPT promeniti novinarstvo i medije?
Zamolila sam ChatGPT da napiše ovaj članak umesto mene. Naravno da jesam. Pitala sam i preformulisala pitanja kako bih dobila