Autor/e

Almir Peshtek është një strategjist me përvojë, konsulent mbështetjeje për biznesin, i angazhuar në sektorin e biznesit, start-upeve, inovacionit dhe sipërmarrjes, në Bosnjë dhe Hercegovinë, Ballkanin Perëndimor e më gjerë. Ekspert që kombinon njohuri shumë të sofistikuara mbi trendet ekonomike, qasjen sipërmarrëse dhe aftësitë e planifikimit strategjik të zbatueshme për sektorin e zhvillimit të medias, veçanërisht në fushën e planifikimit të biznesit të tyre. Ka punuar me më shumë se 20 media të ndryshme për të nxitur planifikimin e tyre strategjik dhe për të mbështetur ndërtimin e kapaciteteve në fushat e biznesit dhe funksionimin efiçent në kosto.

Numri i artikujve: 1