Autor

Dafina Beqiri ima preko osamnaest godina profesionalnog iskustva u organizacionom i strateškom razvoju i upravljanju promjenama. Tokom svoje karijere blisko je sarađivala sa raznim akterima u medijima na Kosovu, Albaniji, Sjevernoj Makedoniji i regionu Zapadnog Balkana. Posjeduje veliko znanje o medijskim i komunikacijskim potrebama u regionu od kada vodi brojne inicijative (poput one sa Savjetom Evrope) koje su u vezi sa promocijom slobode izražavanja i štampe sa fokusom na dijalog i pomirenje na Balkanu. Njena međukulturna i međunarodna iskustva poboljšala su joj prirodne liderske sposobnosti i omogućila joj da postane odlična mentorica i trenerica o različitim temama koje zahtijevaju podršku u organizacionom razvoju, međukulturnom dijalogu i liderstvu.

Broj članaka: 1