Автор

Дафина Беќири има над 18 години професионално искуство во организациски, стратешки развој и управување со промени. Во нејзината кариера, таа тесно соработуваше со различни засегнати страни во медиумите во Косово, Албанија, Северна Македонија и регионот на Западен Балкан. Таа има широко познавање за потребите на медиумите и комуникација во регионот, бидејќи водела бројни иницијативи (како што е таа со Советот на Европа) во врска со унапредување на слободата на изразување и печатот со фокус на дијалог и помирување на Балканот. Нејзиното меѓукултурно и меѓународно искуство ги зајакна нејзините природни лидерски способности и овозможи да стане одлична менторка и обучувачка на различни теми за кои бараат поддршка во организацискиот развој, меѓукултурен дијалог и лидерство.

 1