Autor

Dominique Thierry je viši menadžer programa za razvoj medija sa preko trideset godina međunarodnog iskustva rada na poziciji novinara i menadžera medija. Radio je u medijima sa sjedištem u Škotskoj, Briselu i na Balkanu, a sada radi u Parizu. Dominique je kroz mentorski rad i peer-to-peer treninge pružio podršku različitim medijima u Srbiji, BiH, na Kosovu, u Albaniji, kao i zemljama u susjedstvu EU, i u Africi. Na Balkanu je strateški savjetovao novinsku agenciju Beta, Radio-televiziju Srbije, Ateliers Varan, Albansku telegrafsku agenciju i Radio Tirana, Radio Bobar i RTV Crna Gora, RTV Vojvodina i druge. Tokom sedamnaest godina radio je na rukovodećim novinarskim pozicijama u printanom mediju i radiju na Radio France i Radio France Internacionale. Vodio je velike projekte koordinirajući multietničke, multikulturalne i višejezične timove.

Broj članaka: 1