Autor

Ilčo Cvetanoski je stručnjak za komunikacije i upravljanje zajednicom u okviru programa Thomson Fondacije koji finansira FCO, Podrška većoj nezavisnosti medija na Zapadnom Balkanu. On je iskusan novinar sa više od 15 godina radnog iskustva za nekoliko domaćih i međunarodnih medijskih organizacija. Pre nego što se pridružio timu Fondacije Thomson, Ilčo je radio kao medijski analitičar za nekoliko nevladinih organizacija i međunarodnih vladinih organizacija. Magistrirao je demokratiju i ljudska prava na Univerzitetu u Bolonji i Sarajevu, a diplomirao novinarstvo na Univerzitetu Sv. Ćirila i Metodija u Skoplju. Tečno govori makedonski, engleski i BCMS (bosanski-hrvatski-crnogorski-srpski).

Broj članaka: 1