Автор

Илчо Цветаноски е експерт за комуникации и менаџмент со заедницата, во сегментот на Фондацијата Томсон за програмата финансирана од Канцеларијата на Обединетото Кралство за надворешни работи, Комонвелт и развој – Поддршка за поголема независност на медиумите во Западен Балкан. Тој е искусен новинар со повеќе од 15 години работно искуство, стекнато во неколку локални и меѓународни медиумски организации. Пред да му се приклучи на тимот на Фондацијата Томсон, Илчо работел како медиумски аналитичар за неколку НВО и МВО. Мастер студии за демократија и човекови права завршил на Универзитетите во Болоња и Сараево, а дипломирал новинарство на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје. Течно зборува македонски, англиски и БХЦС (босански, хрватски, црногорски и српски) јазици.

 1