Autor/e

Ilço Cvetanoski është ekspert i menaxhimit të komunitetit dhe komunikimit për segmentin e Fondacionit Thomson të programit të financuar nga FCO, Mbështetja e Pavarësisë më të Madhe të Medias në Ballkanin Perëndimor. Ai është gazetar me më shumë se 15 vjet përvojë pune për disa organizata mediatike vendase dhe ndërkombëtare. Përpara se t’i bashkohej ekipit të Fondacionit Thomson, Ilcho ka punuar si analist mediatik për disa OJQ dhe OQN. Mbaroi magistraturën , në Universitetin e Bolonjës dhe Sarajevës, në departamentit e demokracisë dhe të drejtave të njeriut, kurse studimet bachelor i mbaroi në Universitetin e Sh. Kirili dhe Metodi në Shkup, në departamentit e gazetarisë. Ai flet rrjedhshëm gjuhën maqedonase, angleze dhe BKMS (boshnjake-kroate-malazeze-serbe).

Numri i artikujve: 1