Autor

Marko Moračić je stručnjak za organizacioni razvoj sa preko petnaest godina menadžerskog iskustva, uključujući ljudske resurse, obuke, razvoj organizacije i menadžmenta i stručno osposobljavanje. Suosnivač je i seniorski trener, mentor i konsultant u HUBChe – kompaniji koja pruža usluge izgradnje kapaciteta iz oblasti preduzetništva i socijalnog preduzetništva. Pružao je direktnu podršku nekolicini lokalnih medijskih portala iz Srbije i Bosne i Hercegovine. Takođe je sarađivao sa novinskim agencijama i nacionalnom novinskom kompanijom na poslovnom razvoju i planiranju proizvoda. To mu je dalo priliku da se specijalizuje za finansijsku procjenu i savjetovanje za medijsku industriju sa fokusom na restrukturiranje medijskih portala, upravljanje u medijskim kompanijama i uspostavljanje politika za upravljanje ljudskim resursima i upravljanje učinkom.

Broj članaka: 1