Автор

Марко Морачиќ е експерт за професионален организациски развој со над 15 години искуство во управување, вклучувајќи човечки ресурси, обука, развој на организацијата и менторство. Тој е ко-основач и постар обучувач, ментор и консултант на HUBChe – компанија што обезбедува услуги за градење на капацитети за претприемништво и социјално претприемништво. Морачиќ обезбедил директна поддршка на неколку портали на локалните медиуми од Србија и Босна и Херцеговина. Тој исто така работел со новински агенции и национална компанија за весници во развој на деловни активности и планирање на производи. Ова му дал можност да се специјализира во финансиска проценка и советување за медиумската индустрија со силен фокус на преструктуирање на медиумските портали, управување во медиумски компании и воспоставување на човечки ресурси и управување со перформанси.

 1