Autor/e

Marko Moraçiq është një ekspert profesional i zhvillimit organizativ me mbi 15 vjet përvojë menaxhimi duke përfshirë Burimet Njerëzore, trajnimet, zhvillimin dhe menaxhimin organizativ. Ai është një bashkëthemelues dhe një trajner senior, mentor dhe konsulent në HUBChe – një kompani që ofron shërbime të ndërtimit të kapaciteteve të sipërmarrjes sociale. Moraçiq ka ofruar mbështetje të drejtpërdrejt për disa portale mediatike lokale nga Serbia dhe Bosnja dhe Hercegovina. Ai gjithashtu ka punuar me agjenci lajmesh dhe një kompani kombëtare gazetash në zhvillimin e biznesit dhe planifikimin e produkteve. Kjo i dha atij mundësinë të specializohej në vlerësimin financiar dhe këshillim për industrinë e medias me një fokus të fortë në ristrukturimin e portaleve mediatike, menaxhimin në kompanitë mediatike dhe krijimin e politikave të BNJ dhe menaxhimin e performancës.

Numri i artikujve: 1