Autor

Nikola Jovanović je savjetnik za lični, timski i organizacioni razvoj, trener i istraživač sa dvadeset godina iskustva u sva tri sektora. Odnedavno u svom radu poseban fokus i pažnju posvećuje digitalnoj transformaciji, budućnosti funkcija ljudskih resursa i učenja i pomažući organizacijama da se snađu u onome što najveći današnji mislioci nazivaju „VUCA (promjenjivi, nesigurni, složeni, dvosmisleni) svijet“. U okviru projekata za razvoj medija radio je kao konsultant za poslovni i finansijski razvoj sa nacionalnim, regionalnim i lokalnim medijima iz Srbije i Bosne i Hercegovine, pomažući im da postave svoje poslovne i dugoročne strateške ciljeve, testiraju i uvedu nove tokove prihoda i povećaju svoju publiku.

Često dijeli razmišljanja i iskustva na svom blogu peckopivo.com, Linkedinu i raznim konferencijama i događajima, kao što su TEDx, Digitalizuj.Me, AIESEC New Leaders konferencija, DisruptHR, Digital Summit itd.

Broj članaka: 1