Autor/e

Nikolla Jovanoviq është një këshilltar i orientuar drejt njerëzve për zhvillimin personal, të skuadrës dhe atë organizativ, trainer dhe studiues me përvojë 20 vjeçare në të tre sektorët. Kohët e fundit ai ka një vëmendje të veçantë në punën e tij për transformimin dixhital, të ardhmen e BNJ dhe funksionet e të mësuarit dhe duke ndihmuar organizatat të lundrojnë në atë që mendimtarët më të mëdhenj të sotëm e quajnë ” bota VUCA (e paqëndrueshme, e pasigurt, komplekse, e paqartë). Si pjesë e projekteve të zhvillimit të medias, ai ka ofruar konsulenca mbi zhvillimin e biznesit dhe konsulencë financiare në media lokale dhe rajonale nga Serbia dhe Bosnja dhe Hercegovina, duke i ndihmuar ata të vendosin qëllimet e tyre strategjike të biznesit, të testojnë dhe prezantojnë burime të reja të ardhurash dhe të rrisin audiencën e tyre. Ai shpesh ndan mendimet dhe përvojën e tij në blogun e tij peckopivo.com, Linkedin dhe konferenca apo evente të ndryshme, të tilla janë TEDx, Digitalizuj.Me, AIESEC New Leaders Conference, DisruptHR, Digital Summit etj “

Numri i artikujve: 1