Автор

Никола Јовановиќ е советник за личен, тимски и организациски развој, обучувач и истражувач ориентиран кон народот со 20 годишно искуство во сите три сектори. Неодамна тој во својата работа става посебен фокус и внимание на дигиталната трансформација, иднината на човечки ресурси и функции за учење и помагање на организациите да се движат во она што најголемите мислители денес го нарекуваат ” VUCA (акроним на англиски јазик од следните зборови: нестабилен, несигурен, сложен, двосмислен) свет “. Како дел од проектите за развој на медиуми, тој обезбеди развој на деловни активности и финансиско консултантство на национални, регионални и локални медиуми од Србија и Босна и Херцеговина, помагајќи им да ги постават своите деловни и долгорочни стратешки цели, да тестираат и да воведат нови начини на приливи на приходи и да ја зголемат својата публика.Тој често ги споделува своите мисли и искуства на својот блог peckopivo.com, Linkedin и разни конференции и настани, како што се TEDx, Digitalizuj.Me, Конференција за нови лидери на AIESEC, DisruptHR, Дигитален самит итн.

 1