Imidž medija u javnosti i povjerenje u medije u Albaniji

Imidž medija u javnosti i povjerenje u medije u Albaniji

Oslanjajući se na rezultate ovog istraživanja, autori nastoje da osvijetle i analiziraju percepciju javnosti o medijima i nivo povjerenja u medije. Istraživanje realizovano kroz anketu u fokusu je imalo tri aspekta: imidž medija u javnosti, nivo povjerenja javnosti u medije i ponašanje potrošača prema medijima, a sve kako bi se istakli trendovi i problemi u ovoj oblasti.

Autori: Rrapo Zguri
Izdavač: Albanski institut za medije, Fondacija za otvoreno društvo za Albaniju
Jezik: Engleski
Godina izdavanja: 2019
Format: PDF

Više :