Informiranje mladih u Bosni i Hercegovini u kontekstu pandemije COVID-19: Jaz između teorijskih znanja, praktičnih vještina i aktivnog angažmana

informiranje-mladih-u-Bosni-i-Hercegovini-u-kontekstu-pandemije-

Informiranje mladih u Bosni i Hercegovini u kontekstu pandemije COVID-19: Jaz između teorijskih znanja, praktičnih vještina i aktivnog angažmana

Izvještaj je fokusiran na izvore koje mladi koriste za informiranje, povjerenje u pouzdanost informacija i njenu procjenu, te vještine razumijevanja i učešća u komunikaciji među mladima.

Autori: Sanela Hodžić
Izdavač: MEDIACENTAR Sarajevo
Jezik: BHSC
Godina izdavanja: 2020
Format: PDF

Više :