Kako neprofitni mediji mogu da monetizuju svoju misiju?

Monetizacija. Ta čarobna reč na kojoj se u poslednje vreme sve više insistira. Kao i na održivosti, sve više i na razvoju kapaciteta. O održivosti možemo razgovarati, ali ukoliko je razložimo na više nivoa. Zadržimo se na njoj. Ovde bih se vratio na sam koncept održivosti, koji možemo posmatrati na najmanje tri nivoa. Bar tako […]

Kako neprofitni mediji mogu da monetizuju svoju misiju? Read More »