Автор

Милош Катиќ е наградуван истражувачки новинар и експерт за финансиска форензика од Србија, со десетгодишно искуство во медиумите. Специјализиран е за областите на истражувачкото новинарство, развојот на бизнисот, финансискиот менаџмент, борбата против перењето на пари и финансирањето на тероризмот, на дигиталната и финансиската форензика. Работи и како консултант за развој на бизнисот и за финансии.

 0