Автор

Оркидеа Џаферај е поборник за знаење со долгогодишно искуство во јавниот, приватниот и развојниот сектор во Албанија и регионот на ЗБ6. Оркидеа исто така работела како ментор на младите, медиумите и малите бизниси, претежно во Албанија, во смисла на зголемено учество во политиката, подобрување на комуникацијата и подобрување на внатрешните капацитети и пристап до финансии и одржливост. Таа има долгогодишно искуство во менторство и истражување, со Фондацијата за демократија во Вестминстер, учествуваше во истражување за улогата на медиумите и граѓанските организации за време на кризата во Албанија, а исто така води неформална мрежа насочена кон зголемување на учеството на жените во СТЕМ , (акроним на англиски јазик од следните зборови: Наука, Технологија, Инженерство и Математика).

 0