Милош Јанковиќ

Преку едукација и советување, им помага на непрофитните организации и независните медиуми да градат заедници и да ги развиваат нивните модели за онлајн прибирање средства. Тој е исто така член и на Управниот одбор на Српскиот филантропски форум.